රෝද දෙකෙන් අකුරු අරන් (තෙවන අදියර)

by - October 11, 2019

පොත් වලට මිලක් නියම කරන්න පුලුවන් උනාට වටිනාකමක් එකතු කරන්න නම් ඒ මත අකුරු ලියවෙන්නම ඕනි.
මතකද අපි ගියා 2018 වසර ට අකුරු අරන් බන්ඩාරවෙලට
ඊට පස්සෙ 2019 අපි රෝද දෙකෙන් අකුරු අරන් ගියා පාසල් දෙක්කට ඇත්තටම පාසල් දෙකකටත් බෙදල තව වැඩසටහන් 3කටත් උදව් කරන්න තරම් ඔයාල අපිට උදව් කරල තිබ්බා.

මෙතනින් බලල එන්න  


ඔන්න එහෙනම් 2020 වසර සදහාත් අපි සූදානම් මෙවර පාසල් 3ක් (දැනට)

🏛️ නිධන්වල ප්රාථමික විද්යාලය 

🏛️ විල්ගමුව කණිෂ්ඨ විද්යාලය 

🏛️ විල්හිදිලකඩ ප්රාථමික විද්යාලය

දරුවන් 286ක් සදහා ලොකු ඉලක්කයක් කරා යන්න අපි සූදානම්. “රෝද දෙකෙන් අකුරු අරන් 2020ට”
මේ වෙද්දිත් ගොඩක් අය අපෙන් අහුව මේ පාර යන්නෙ නැද්ද මේ පාර මොකද කරන්නෙ කියල? ඔන්න අරන් ආව උත්තරය.
දැන් අපි බලමු මොනාද මේ පාර ඕනි කියල  


 වශයෙන් තමයි ගනන් බලල තියෙන්නේ
මේක දකින මගේ යාලුවෝ පුලුවන් හැමෝම පොතක් හරි අරන් දෙන්න හැකි නම් අපිට කියන්න අපේ සමාජිකයෙක් එවන්නම් ඔයාට පහසු තැනකට බාරගන්න. කැමති කෙනෙකුට අපිත් එක්ක එකතු වෙලා පොත් බෙදන්න යන්නත් එන්න පුලුවන්.. අපි නම් යන්නේ නම් රෝද දෙකෙන්.. ඔයාලා කැමති විදිහකට එන්න අපි පාර කියන්නම්.. ඒක විදින්නම ඔනි අත්දැකිමක්..

You May Also Like

0 comments